De Drie Niveaus Van Regering In Canada

Auteur: | Laatst Bijgewerkt:

De administratieve taken in Canada worden vervuld door de federale overheid naast de provinciale en gemeentelijke overheden. Elk overheidsniveau is verplicht om specifieke verantwoordelijkheden op grond van wetgeving te vervullen. De bevoegdheden van de drie niveaus overlappen elkaar in sommige gebieden.

Federale overheid van Canada

De federale regering van Canada zit in Ottawa als de nationale regering van het land. De term kan eng worden geïnterpreteerd als het kabinet, terwijl een brede definitie zowel het kabinet als de openbare dienst omvat. De gouverneur-generaal en de premier staan ​​aan het roer van de federale regering. De gouverneur-generaal vertegenwoordigt de koningin, terwijl de premier toezicht houdt op de zaken van de uitvoerende macht. Het Lagerhuis en de Senaat nemen wetgevende taken op zich. Het federale rechtbanksysteem bevat instellingen zoals het federale hof van beroep, de belastingrechter, het hooggerechtshof en het federale gerechtshof. De federale overheid heeft een mandaat over zaken van nationaal belang die burgerschap, internationale handel, nationale defensie, belastingen, valuta, buitenlandse zaken, bankieren, aboriginal volkeren, economisch, strafrecht, internationale verdragen en huwelijk en echtscheiding omvatten.

Provinciale overheden van Canada

10 provinciale overheden in Canada hebben toestemming om subnationaal bestuur te regelen. De Grondwet Act 1867 schetst de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de provinciale overheden. Hoewel de structuren van de provinciale overheden kunnen verschillen van provincie tot provincie, bevatten ze verschillende grondbeginselen. Wetgevende functies worden uitgevoerd door een kamer van het parlement, die kan worden aangeduid als de Nationale Assemblee, de Wetgevende Vergadering of het Huis van Assemblage. De provincies zijn verdeeld in kiesregio's waaruit één lid wordt gekozen als wetgever. De politieke partij die de meeste vertegenwoordigers krijgt, neemt de macht over naarmate de regeringspartij en zijn leider de premier van de provincie worden. De premier kiest de ministers om het kabinet te vormen. Het provinciale staatshoofd is de luitenant-gouverneur. Civiel en strafrecht in de provincies worden gehandhaafd door provinciaal gevestigde rechtbanken. De reikwijdte van provinciale overheden omvat huisvesting, gezondheidszorg, natuurlijke hulpbronnen, volksgezondheid, transportinfrastructuur, rechtspraak, handhaving van statuten, hydro-diensten, industrie, immigratie en inkomensondersteuning. De provinciale besturen houden ook toezicht op gemeentelijke instellingen en de verkoop en het beheer van de openbare gronden die provinciaal eigendom zijn. De provinciale overheden behandelen de plechtigheid van huwelijken en de incorporatie van bedrijven met provinciale doelen.

Gemeentelijke overheden van Canada

Canada heeft naar schatting 3,700 gemeentelijke overheden die zijn gemaakt door een provincie of een territorium. Een gemeente kan een stad, een stad, een district, een dorp of een township zijn. Gemeentelijke overheden genieten van een niveau van autonomie, hoewel de statuten die ze doorgeven kunnen worden gewijzigd door de provinciale overheden. Sommige provincies hebben een tweede niveau van gemeentelijke overheid genaamd een provincie van regionale gemeente. Gemeenten beheren vaak bus- en treindiensten en beheren kleine wegen en sporen. Andere gemeentelijke bevoegdheden omvatten het beheer van brandbestrijdingsstations, het beheer van commerciële, industriële en residentiële zones, het innen van gemeentelijke belastingen, openbare voorzieningen, lokaal landgebruik en lokale politie.

Beheerproblemen

De federale en provinciale overheden zijn in verschillende gevallen in botsing gekomen. De provincie Quebec heeft zich in sommige zaken in sommige gevallen afzijdig gehouden van het nationale programma. In het geval dat de rollen van de twee regeringen niet duidelijk zijn gedefinieerd, behandelt de federale overheid standaard de betreffende vraag. Taal en cultuur worden erkend als een aantal van de politieke problemen van het land. Hoewel de meeste provincies in het Engels werken, is Quebec bijvoorbeeld in het Frans werkzaam.